Retentie & Acquisitie van klanten en voor medewerkers

U wilt betrokken medewerkers

Management Instituut Nederland heeft als missie organisaties te helpen bij het verbeteren van hun klantbehoud, meer omzet te laten halen uit hun bestaande klanten en op een innovatieve manier nieuwe klanten en opinieleiderschap te laten verwerven. Echter wel altijd in combinatie met medewerkers die resultaat met plezier combineren. Dit laatste doen wij met het Employee Value Programma, een bewezen engagementprogramma, dat bestaat uit de module Engagement.

Module 1: Engagement

Deze module zorgt ervoor dat uw medewerkers een hoger engagement bereiken, wat weer uitstraalt op uw als aantrekkelijk werkgever. Het Employee Value Programma is een bewezen engagementprogramma op basis van benchmarkonderzoek en concrete aanpak Bijzonder aan onze aanpak is dat wij andersom redeneren. We vragen altijd eerst wat het doel is van de opdrachtgever van de uitvoer van het onderzoek en kijken zo terug naar wat er moet worden gedaan om deze doelstelling te realiseren. In plaats van direct te schakelen op een vragenlijst en rapport vinden wij het borgen en verankeren van de resultaten eigenlijk zeker zo belangrijk... Vandaar dat wij vooral veel focus willen aanbrengen op het succesvol laten landen van het resultaat van uw onderzoek zodat u er als opdrachtgever echt iets aan heeft. Uiteraard is een goede opzet en uitvoering van het onderzoek cruciaal, maar belangrijker nog is dat er een concrete vertaalslag plaatsvindt van onderzoeksresultaat naar actie. Daarom zorgen we vooraf voor het creëren van draagvlak in de organisatie (partners en OR) middels een goede kick-off en communicatie. Achteraf organiseren we geen oeverloze praatsessies, maar houden we het compact en vooral concreet voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Zo ondersteunen we leidinggevenden bij het omgaan met de resultaten en zijn we er voor de medewerkers met zogenaamde inspiratiesessies. Hierbij gaan we vooral op zoek naar oplossingsrichtingen en zoomen we graag in op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Zo krijgt u een onderzoek dat u een volledig beeld oplevert rondom het engagement van uw medewerkers. Er wordt immers niet enkel naar tevredenheid gekeken maar ook naar zaken als bevlogenheid, betrokkenheid, beleving, loyaliteit en klantgerichtheid komen aan bod. Daarnaast dragen we zorg voor actiegerichtheid en borging middels een traject waarbij de uitvoering u zo weinig mogelijk tijd kost en waarbij wij u zo veel mogelijk uit handen nemen. Deze aanpak staat vrijwel altijd garant voor succes!

Wanneer kiest u voor Management Instituut Nederland?

U kiest voor Management Instituut Nederland:
- Wanneer u de tevredenheid en het engagement van uw medewerkers wilt vergroten
- Wanneer u uw medewerkers zowel intern als extern optimaal klantgericht wilt laten functioneren
- Wanneer u het verloop en ziekteverzuim wilt verminderen

Resultaat: 
Meer betrokken en klantgerichte medewerkers die resultaat met plezier combineren.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co